1. RODO - Polityka bezpieczeństwa

2. RODO - wzór klauzuli zgody

3. Oświadczenie w sprawie udzielania informaji

 

 

 

Wrocław, 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” informuje, że od 25.05.2018 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych RODO.

W związku z powyższym pragnąc jak najlepiej chronić Państwa dane zawiadamiamy, że od dnia 25.05.2018 r. informacje telefoniczne dotyczące opłat za mieszkanie, salda, wyniki rozliczeń mediów, odczyty wodomierzy oraz inne informacje wymagające przetwarzania Państwa danych będą udzielane wyłącznie po podaniu czterech ostatnich cyfr numeru konta, na które dokonujecie Państwo opłat za mieszkanie(do każdego mieszkania jest wygenerowany inny numer konta).

Ponadto informujemy, że aby uzyskać powyższe informacje drogą mailową należy się zgłosić osobiście w biurze Spółdzielni celem złożenia oświadczenia o adresie mailowym pod którym możemy się z Państwem kontaktować i z którego Państwo będziecie się kontaktować ze Spółdzielnią.