Prezes  Zarządu    Karolina Glinka
   Członek Zarzadu
   Andrzej Pogoda