Prezes  Zarządu    Karolina Glinka
   Członek Zarzadu
   Andrzej Pogoda
   Członek Zarządu
 Ewa Waliszek