GOSPODARKA ODPADAMI W ZWIĄZKU ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH OD 01.07.2013R. Spółdzielnia Mieszkaniowa KOMUNALNIK informuje, iż w związku z decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.06.2012r. został przyjęty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Dolnośląskiego. Rejon naszego województwa został podzielony na sektory. Nasze zasoby znajdują się w I i II sektorze. Każdy rejon będzie obsługiwany przez firmę, którą Gmina wyłoni w ramach przetargu. W obecnej chwili mamy wyznaczone jedynie miejsce dostarczania odpadów zmieszanych, tj. Rudna Wielka. Sytuacja ta spowodowała wzrost kosztów o 76 % z dniem 01.01.2013r. Powyższa podwyżka nie uwzględnia jednakże nowego systemu odbierania odpadów komunalnych, który powinien wejść z dniem 01.07.2013r. Proces wdrażania w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie nadzorować firma EKOSYSTEM Sp. z o.o. Uchwałą Rady Miejskiej 14.02.2013r. przyjęto nowe stawki opłat za wywóz śmieci we Wrocławiu. W przypadku osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej, gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2 , stawka za m2 : - 0,85 zł w przypadku selektywnych - 1,27 zł w przypadku nie selektywnych mnożymy przez metraż lokalu. Jeżeli na jednego mieszkańca lokalu przypadnie więcej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby : - 19 zł w przypadku selektywnych - 28,50 zł w przypadku nie selektywnych przez liczbę osób. CO I GDZIE WYRZUCAĆ –OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE POJEMNIKÓW W selektywnej zbiórce odpadów najważniejsze jest należyte posegregowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników. Oznaczone są wg. Kolorystyki: - niebieskiej - żółtej - zielonej - białej. UWAGA!!! POJEMNIKI NIEBIESKIE: - papier ( po usunięciu zszywek itp.) - gazety, czasopisma, katalogi, prospekty - papier szkolny , biurowy - papier pakowy - torebki papierowe - pudełka kartonowe i tekturowe - tekturę - książki w miękkich okładkach NIE WRZUCAMY!!! - zabrudzonego tłustego papieru - papieru z folią - papieru termicznego i faksowego - kartonów po mleku, sokach - papieru przebitkowego ( rachunki, faktury ) - pieluch jednorazowych - podpasek i innych art. Higienicznych - worków po cemencie i innych materiałach budowlanych - tapet POJEMNIKI ŻÓŁTE: - tworzywa sztuczne i metal ( opakowania powinny być czyste i zgniecione ) - plastikowe butelki po napojach - kartony po napojach , mleku - plastikowe butelki po płynach do naczyń, mydłach, żelach, szamponach itp. - plastikowe zakrętki - plastikowe torebki, worki reklamówki, - puszki po napojach, puszki po konserwach - drobny złom żelazny i metale kolorowe - kapsle NIE WRZUCAMY!!! - butelek i pojemników z zawartością - butelek i pojemników po olejach - opakowań po lekach - butelek po płynach chłodniczych - zabawek - sprzętu AGD - styropianu POJEMNIKI ZIELONE !!! - szkło kolorowe - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności - kolorowe butelki po napojach alkoholowych - kolorowe szklane opakowania po kosmetykach NIE WRZUCAMY!!! - szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego - luster, szkła okiennego, witraży - żarówek - lamp neonowych, rtęciowych itp. - reflektorów -izolatorów - doniczek - szkła okularowego - ekranów i lamp telewizyjnych - szyb samochodowych POJEMNIKI BIAŁE: - szkło bezbarwne - bezbarwne butelki szklane po napojach, żywności i napojach alkoholowych - bezbarwne opakowania szklane po kosmetykach W planach jest również utworzenie przez Miasto Wrocław punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ), które przyjmować będą od mieszkańców selektywnie zbierane odpady komunalne w szczególności: - opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, - odpady zielone ( gałęzie, liście, skoszona trawa) - odpady wielkogabarytowe - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - drewno, tworzywo sztuczne, szkło, papier i metale - zużyte baterie i akumulatory - przeterminowane leki O jakichkolwiek zmianach w opłatach bądź innych ustaleniach związanych ze zmianami w gospodarce odpadami będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie smkomunalnik.pl DZIAŁ ADMINISTRACYJNY S.M. KOMUNALNIK