Zarząd Spółdzielni informuje, że została opracowana dokumentacja dotycząca stanu technicznego budynków w kontekście planowanej termomodernizacji dla nieruchomości : Ołbińska 2,4,4b Włodkowica 35/37 Kościuszki 175 A i B Grunwaldzka 35/35a Zainteresowanych Członków zapraszamy do Działu Technicznego ( w godzinach pracy Spółdzielni ) celem zapoznania się z dokumentem.