Spółdzielnia Mieszkaniowa KOMUNALNIK informuje, iż w związku z decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.06.2012r. został przyjęty Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Dolnośląskiego. Rejon naszego województwa został podzielony na sektory. Nasze zasoby znajdują się w I i II sektorze. Każdy rejon będzie obsługiwany przez firmę, którą Gmina wyłoni w ramach przetargu. W obecnej chwili mamy wyznaczone jedynie miejsce dostarczania odpadów zmieszanych, tj. Rudna Wielka. Sytuacja ta spowodowała wzrost kosztów o 76 % z dniem 01.01.2013r. Powyższa podwyżka nie uwzględnia jednakże nowego systemu odbierania odpadów komunalnych, który powinien wejść z dniem 01.07.2013r. Proces wdrażania w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie nadzorować firma EKOSYSTEM Sp. z o.o. Uchwałą Rady Miejskiej 14.02.2013r. przyjęto nowe stawki opłat za wywóz śmieci we Wrocławiu. W przypadku osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej, gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2 , stawka za m2 : - 0,85 zł w przypadku selektywnych - 1,27 zł w przypadku nie selektywnych mnożymy przez metraż lokalu. Jeżeli na jednego mieszkańca lokalu przypadnie mniej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby : - 19 zł w przypadku selektywnych - 28,50 zł w przypadku nie selektywnych przez liczbę osób. O jakichkolwiek zmianach w opłatach bądź innych ustaleniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie. Dział Administracyjny