Pilne! Szanowni Mieszkańcy, w związku z obfitymi opadami śniegu, i występującym zagrożeniem osuwania się śniegu z dachów budynków, prosimy o zachowanie ostrożności, a w szczególności parkowania samochodów w miejscach bezpiecznych. Ostatnia odwilż w końcu miesiąca stycznia, spowodowała nagłe zjawisko osunięcia się śniegu i lodu z dachów, w wyniku czego uszkodzonych zostało kilka samochodów parkujących przy budynkach. Prosimy o zgłaszanie zauważonych nawisów śnieżnych i sopli do działu technicznego w naszej Spółdzielni w celu ich usunięcia i zachowanie szczególnej ostrożności.