Informacja o wykonywanych robotach remontowych w ostatnim okresie.

 1. Wymiana w trybie awaryjnym poziomu instalacji kanalizacyjnej w budynkach:
 • ul. Roosevelta 20-22
 • ul. Kosciuszki 148-150,
 • ul. Prądzyńskiego 33.
 1. Przebudowa nawierzchni podwórka przy budynku ul.Trzebnicka 18-20.
 2. Wymiana instalacji domofonowej w budynku przy ul.Więckowskiego 12-14.
 3. Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.Roosevelta 20-22.
 4. Naprawa z częściową wymianą nawierzchni chodników przy budynku ul.Kościuszki 168-172,Zgodna 18.
 5. Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul.Kościuszki 132-136 – wykonane przez inwestora nowej inwestycji mieszkaniowej  prowadzonej w sąsiedztwie, po wyburzeniu starej, przyległej do budynku spółdzielni  kamienicy.
 6. Podjęte zostały czynności przygotowawcze do remontu dźwigu przy ul.Św.Antoniego 35.
 7. Sukcesywnie  modernizowane są anteny zbiorcze do odbioru telewizji cyfrowej; zakończenie prac na wszystkich budynkach przewiduje się  w miesiącu lutym 2013.
 8. W miesiącu styczniu 2013 przewiduje się wykonanie przez rzeczoznawcę budowlanego opinii termo modernizacyjnych , w celu określenia koniecznych do wykonania robót dociepleniowych, w budynkach:
 • ul.Kościuszki 175 a,b
 • ul. Św.Antoniego 35
 • ul.Ołbińska 2-4b
 • ul.Włodkowica 35-37
 • ul. Nowowiejska 31-33
 • ul.Grunwaldzka 35,35a
 • ul.Roosevelta 8-10,
 • ul.Roosevelta 20-22 .