Zarząd SM "KOMUNALNIK" informuje członków, że uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2/2012

z dnia 13 czerwca 2012 r. okres lustracji zostaje rozszerzony i obejmuje 5 lat tj. od 2007r.  - 2011r.