Wrocław 31.05.2012

                            Zarząd SM "Komunalnik"  informuje członków Spółdzielni, że od dnia 31.05.2012  r. rozpoczyna się lustracja Spółdzielni zlecona w wykonaniu Uchwały Walnego Z gromadzenia  z dnia 11 lutego 2012 r. zgodnie z ustawą o spółdzielniach  mieszkaniowych.

Lustrację przeprowadza lustrator  ze  Związku  Rewizyjnego  Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.