Wrocław 23.04.2012 r.

 

W związku ze zmianą okresu rozliczeniowego kosztów ciepła z  okresu     01.07 – 30.06 na okres      01.01. – 31.12. zachodzi konieczność przeprogramowania daty w podzielnikach  zainstalowanych na grzejnikach, tak aby wskazania rocznego zużycia obejmowały rok kalendarzowy  od  01.01. do 31.12.

Firma TECHEM dokonująca przeprogramowania umieszcza informacje o terminie wykonania usługi.

Prosimy o udostępnienie mieszkań pracownikom firmy TECHEM w wyznaczonym terminie.

Jeżeli z różnych przyczyn nie dojdzie w Państwa lokalu do wykonania usługi będzie wyznaczony przez TECHEM drugi termin dodatkowy o czym zostaniecie Państwo powiadomieni stosownym ogłoszeniem.

Jednocześnie informujemy że rozliczenie ciepła za okres od 01.07.2010 do 31.12.2011 będzie Państwu doręczone w miesiącu maju 2012 r.