Wrocław 04.04.2012 r.

Zarząd SM „ KOMUNALNIK”  zawiadamia, ze została podpisana umowa na umieszczenie reklam w windach naszych zasobów.

Informujemy, że opłata z reklamy stanowi pożytek dla danej nieruchomości.

Reklamy zaczną pojawiać się w windach od miesiąca maja 2012 r.

 Ewa Zakrzewska

Janina Domańska