INFORMACJA ZARZĄDU DLA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU PRZY UL.KOŚCIUSZKI 132-136

 

W związku z planowaną inwestycją budowlaną przez WISTA DEVELOPMENT na terenie byłych zakładów papierniczych i przebudową kamienicy przy ul.Kościuszki 130, Zarząd Spóldzielni wyraził zgodę WISTA DEVELOPMENT na wykonanie robót związanych z  przebudowaniem infrastruktury podziemnej przechodzącej przez działkę Spółdzielni. Dotyczy to przełożenia i budowy nowych linii energetycznych, sieci teletechnicznych, przebudowy sieci FORTUM oraz budowy drogi pożarowej. Za udostępnienie działki na cele budowlane WISTA DEVELOPMENT, w ramach rekompensaty, wykona na  swój koszt:

- nową nawierzchnię asfaltową w bramie przejazdowej – ok. 68 m2,

- miejsca parkingowe dla mieszkańców w systemie Eco-raster – ok. 192 m2.

Mieszkańcy będą również mogli korzystać z wybudowanej  w systemie Eco-raster drogi pożarowej.

W powyższej sprawie Zarząd dnia 08.11.2011 r. zawarł z WISTA DEVELOPMENT stosowne porozumienie- do wglądu w biurze Spółdzielni.