PRZYCZYNY ZŁEJ WENTYLACJI

Nawiewanie powietrza przez kratki wentylacyjne

Przyczyn tego zjawiska może być kilka, mogą się one także nakładać. Pierwszym powodem jest nadmierne uszczelnienie okien. Powietrze niezbędne do spalania w urządzeniach grzewczych i kuchenkach jest zasysane przez kanał wentylacyjny zamiast przez nieszczelności w oknach lub nawiewniki. Zaburzenia ciągu kominowego są często konsekwencją lokalnych warunków atmosferycznych, od których zależy przepływ powietrza wokół budynku. Wiatr w pewnych warunkach powoduje uporczywe zawiewanie do przewodów wentylacyjnych. Negatywne skutki nadmiernej szczelności okien skłoniły producentów do poszukiwania rozwiązań tego problemu. Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia właściwego napływu powietrza do budynku jest stosowanie specjalnych nawiewników powietrza, które montuje się w oknie lub w ścianie nad oknem. Dzięki zamontowaniu nawiewników chłodne  powietrze z zewnątrz opada na grzejnik i ogrzewa się nie pogarszając komfortu użytkowania pomieszczenia.

 

Źródło: „Wspólnota Mieszkaniowa”, „Administrator”.