Wrocław 24.10. 2011 r.

 

Fortum Power and Heat Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy Dolnej (Hala Kupiecka) nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej

od godziny 800 dnia 25.10.2011r.

Po zrealizowaniu niezbędnych prac sieć ciepłownicza zostanie uruchomiona

najpóźniej dnia 25.10.2011r. do godz. 2100

 

Pozdrawiam

Dorota Dzikowska

 

Zespół Obsługi Klientów

Tel. 071 34 05 828

Fax 071 34 30 434

 

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5

www.fortum.pl

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział KRS

KRS nr 0000033402

NIP 118-16-06-467

Kapitał Zakładowy - 280.000.000 zł opłacony w całości