Wrocław, 02.07.2024 r.

Szanowni mieszkańcy!!!

Informujemy że od 1 lipca 2024 r. pojawi się bon energetyczny, który będzie formą wsparcia finansowego, wprowadzoną w ramach ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Rządowy projekt ustawy jest na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Celem ustawodawcy jest złagodzenie skutków podwyżek cen dla odbiorców, którzy z różnych przyczyn mogą mieć trudności w pokrywaniu rachunków za prąd. W ramach bonu energetycznego przewidziano wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób i gospodarstw domowych, które nie przekraczają określonego dochodu. Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego– 300 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób–400 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

4)dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - 600zł.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

4)dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Nabór wniosków o przyznanie bonu energetycznego rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r.

Prośbę o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać do odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.