Wrocław 17.10.2011 r.

Szanowni Państwo,

    Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” we Wrocławiu podjęła w dniu 29.06.2011r. uchwałę nr 43/2011 w sprawie stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych i lokali mieszkalnych. Nowe stawki zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zmianami), ustalone będą na poziomie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na poszczególne nieruchomości.   

   Zamiarem Zarządu było wyliczenie nowych stawek na podstawie kosztów roku 2010, lecz z danych z bilansu za 6 miesięcy roku 2011 wynika, że koszty w roku 2011 będą niższe niż w roku 2010, a więc i stawki wyliczone na ich podstawie będą niższe.

   Propozycja Zarządu zaakceptowana przez Radę Nadzorczą jest taka, aby uchwałę o wysokości stawek podjąć   po podsumowaniu roku 2011.