Rozstrzygnięcia konkursu ofert.

1. wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w zasobach spółdzielni – na rok 2023:

Instalacje Gazowe i Wodno-Kanalizacyjne Szymon Wojtacha, Trzebnica