Wrocław, 11.08.2023

Szanowni Mieszkańcy!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” informuje, że w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia Świętem większość pracowników w dniu 14 sierpnia będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym.

W godzinach pracy (7:00-15:00) w dniu 14 sierpnia w Spółdzielni będzie pełniony dyżur dlatego w sprawach pilnych prosimy się kontaktować z biurem tylko pod numerami telefonów: 71 346 97 92 lub 71 346 97 83, w pozostałych sprawach zapraszamy Państwa od środy 16 sierpnia.

Przypominamy, że w sprawach awaryjnych po godzinach pracy Spółdzielni obowiązują następujące numery telefonów alarmowych:

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE 71 348 65 11

POGOTOWIE WOD-KAN 71 348 53 14

POGOTOWIE DŻWIGOWE:

-STARE WINDY: 797 720 740, 797 720 760

-NOWE WINDY: 71 348 65 11, 783 522 501

POGOTOWIE ENERGETYCZNE       991

POGOTOWIE GAZOWE                    992

POGOTOWIE Fortum/ CIEPŁO/       993

POGOTOWIE MPWiK                      994

Z pozdrowieniami Zarząd SM "KOMUNALNIK