Wrocław  07.10.2011 r.

  UWAGA  MIESZKAŃCY!

        W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ OKRESEM GRZEWCZYM 2011/2012, ZACHODZI KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA WODY SIECIOWEJ W INSTALACJACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH.

        PROSI SIĘ WIĘC MIESZKAŃCÓW O ODKRĘCENIE ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH W MIESZKANIACH, CELEM NAPEŁNIENIA INSTALACJI ORAZ GRZEJNIKÓW I ICH SKUTECZNEGO ODPOWIETRZENIA.