INFORMACJE O DODATKU MIESZKANIOWYM.

 

Prawo do dodatku mieszkaniowego mają osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, właściciele mieszkań oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, jeżeli przysługuje im prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego.

Średni dochód (z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

  • w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury
  • w gospodarstwie dwu i więcej osobowym 125% najniższej emerytury

Powierzchnia normatywna do dodatku mieszkaniowego wynosi:

  • dla 1 osoby 35 m²
  • dla 2 osób 40 m²
  • dla 3 osób 45 m²
  • dla 4 osób 55 m²
  • dla 5 osób 65 m²

Limit zwiększa się o 5 m² dla każdej kolejnej osoby, a jeżeli w mieszkaniu przebywa niepełnosprawny poruszający się ma wózku lub taki, któremu ze względu na stan zdrowia potrzebny jest osobny pokój wtedy powierzchnia normatywna zwiększa się o 15 m².

Dodatek przysługuje, jeśli powierzchnia mieszkania nie przekracza 130% powierzchni normatywnej.

   Oto lista dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy:

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej MOPS-u pod linkiem:

 http://www.mops.wroclaw.pl/Dodatek-mieszkaniowy-p59.php

lub pod numerem telefonu; (071) 78-22-322.