Wrocław, 30 sierpnia 2011 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

 

      W związku z przeprowadzaną kompleksową wymianą wodomierzy  Zarząd SM „ Komunalnik” informuje, że w przypadku niedopuszczenia przedstawicieli firmy „ TECHEM” do wymiany wodomierza w lokalu, opłata za zużycie wody naliczona zostanie ryczałtowo , co znacznie zwiększa koszt w stosunku  do opłaty wynikającej ze wskazań wodomierza.

Jednocześnie została podjęta decyzja o wyposażeniu wodomierza w urządzenie umożliwiające jego zdalny odczyt. Spowoduje to obniżenie kosztów odczytu oraz ograniczy możliwości niekontrolowanego poboru wody.

 Wodomierze zamontowane dotychczas utraciły legalizację, wobec czego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wprowadzeniu opłaty w wysokości 0,82 zł /m-c  za każdy  wodomierz. Jest to kwota, która w okresie 5-ciu lat (okres legalizacji wodomierza) pokryje jego koszt.

 

                                                                                           Zarząd SM „Komunalnik”