Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOMUNALNIK" we Wrocławiu informuje, że nieograniczony przetarg na dostarczenie, wymianę i obsługę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w całych zasobach Spółdzielni wygrała firma:

"TECHEM" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., Poznań