Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursów ofert:

 

1. remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 163

KSIADZYNA S.K. Szymon Ksiądzyna, Skarbimierz