Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursów ofert:

1. modernizacja oświetlenia klatek schodowych: Kościuszki 145,147,159,163, Świstackiego 1,2,3

ELSPID S.C., Wrocław

 

2. remont klatki schodowej w budynku przy ul. Świstackiego 4

KSIADZYNA S.K. Szymon Ksiądzyna, Skarbimierz