Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursów ofert:

1. wymiana okien klatki schodowej na poddaszu budynku przy ul. Żeromskiego 77

„MAGI” Katarzyna Weisert-Magierska, Mirków ( pow. wrocławski )