Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursu ofert:

1. przeglądy techniczne: 5-letni i roczny

„TOB” Marek Suchostawski, ul. Cztery Podkowy 9/4d, Wysoka

 

2. przeglądy instalacji gazowej wraz z przewodami wentylacji grawitacyjnej:

„FLORIAN” Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich, ul. Owsiana 4-6, Wrocław