Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej " Komunalnik " informuje , że ustala 17 sierpnia 2020 r. ( poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające 15 sierpnia 2020 r. (sobota). W sytuacji awaryjnej proszę o kontak z numerami awaryjnymi podanymi na stronie internetowej oraz książeczkach opłat.