INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA SPŁATY NORMATYWU.

 

 

Lokator ma prawo w okresie spłaty kredytu mieszkaniowego, objętego Ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych…..(Dz.U. z dnia 18 stycznia 1996 r.) do zawieszenia jego spłaty.

 

Można korzystać ze 100% zawieszenia spłaty przez okres 12 kwartałów oraz 50% zwieszenia spłaty przez 8 kwartałów (wlicza się wszystkie zawieszenia od III kw. 1997 r.)

Średni dochód brany pod uwagę przy zawieszaniu spłaty normatywu (z kwartału poprzedzającego kwartał zawieszenia) na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 110 % najmniejszej emerytury.