Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik" informuje, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej. Tego dnia awarie i usterki wymagające niezwłocznej interwencji proszę zgłaszać na numery telefonów alarmowych umieszczonych na tablicach ogłoszeń w budynku , stronie internetowej SM Komunalnik oraz na książeczkach opłat.

Z poważaniem

Zarząd SM "Komunalnik"