16 maja na nieruchomościach położonych w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia zacznie się selektywna zbiórka bioodpadów.

https://ekosystem.wroc.pl/content/uploads/2020/04/ES_PLAKAT_BIO-ODPADY_informacyjny_DRUK_spady-2mm.pdf