Szanowni Członkowie SM „Komunalnik”

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”, uprzejmie informują, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”, z przyczyn od Spółdzielni niezależnych, NIE ODBĘDZIE SIĘ w miesiącu czerwcu 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. dot. COVID-19 termin zwołania walnego zgromadzenia ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

O terminie Walnego Zgromadzenia wszyscy Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni odrębną informacją, po odwołaniu stanu epidemii koronawirusa.

Z poważaniem

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik"