Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wynik konkursu ofert:

- wymiana pionów wod - kan – ul. Nowowiejska 31-33

Z.O.i I. „KOMPLEX-BUD” s.c. K.Basiński K.Kowynia

 

Termin wykonania: październik 2020