Zarząd Spółdzielni  mieszkaniowej "Komunalnik" informuje, że  w dniu 02.05.2019 r. Spółdzielnia jest nieczynna. Pracownicy wuykorzystują urlop wypoczynkowy.

Telefony alarmowe znajdują sie na str. internetowej, w gablotach na klatkach schodowych oraz w książeczkach mieszkaniowych.