UWAGA  MIESZKAŃCY

S.M. ”KOMUNALNIK” INFORMUJE,

ŻE WSZYSCY MIESZKAŃCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO. ZGODNIE Z § 10 PKT.2 REGULAMINU

OD GODZ. 22-iej DO GODZ. 6-tej RANO BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA.

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYRZUCANIE ŚMIECI I NIEDOPAŁKÓW PAPIEROSÓW PRZEZ OKNA JAK I NA KLATCE SCHODOWEJ. W POMIESZCZENIACH WSPÓLNEGO UŻYTKU, W TYM NA KLATCE SCHODOWEJ OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW I SPOŻYWANIA ALKOHOLU. UŻYTKOWNIK LOKALU MIESZKALNEGO LUB UŻYTKOWEGO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE W JEGO LOKALU W ZAKRESIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO. W PRZYPADKU NIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SPÓŁDZIELNIA MA PRAWO STOSOWAĆ SANKCJE PRZEWIDZIANE PRAWEM.