Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursów ofert:

1. docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczytnickiej 50-52

„EKOBUD” Andrzej Ugolik, ul. Czarnieckiego 12, 67-300 Szprotawa

2. remont dachu płaskiego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczytnickiej 50-52

konkurs rozstrzygnięty, wybrany oferent odmówił podpisania umowy ze względu na trudności z dotrzymaniem przez niego terminu realizacji zadania