Zgłaszanie usterek na instalacji centralnego ogrzewania.

S.M. „Komunalnik” przypomina, iż w sezonie letnim należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i usterki na instalacji centralnego ogrzewania w Państwa mieszkaniach,
w szczególności niesprawne zawory grzejnikowe wraz z głowicami termostatycznymi. Wykonywanie tych prac w trakcie sezonu grzewczego generuje większe koszty oraz uniedogodnienia dla pozostałych mieszkańców budynku.