Rozstrzygnięcia konkursów ofert.

S.M. „Komunalnik” ogłasza wyniki konkursów ofert:

1. wykonanie audytów energetycznych dla budynków: Kościuszki 139-143, Kościuszki 148-150/Prądzyńskiego 33, Włodkowica 35-37

„ASIG” Igor Kwiatkowski, ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, Wrocław

2. modernizacja oświetlenia klatek schodowych oraz części zewnętrznych budynku przy ul. Rybackiej 24-28

P.U.E. „ELSPID” ul. Parafialna 55, Wrocław

3. wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych ul. Kręta 4-6

konkurs do powtórzenia z powodu niewystarczającej liczby oferentów

4. wymiana pionów kanalizacji w piwnicy wraz z oczyszczeniem i kamerowaniem odcinków poziomych podposadzkowych ul. Przestrzenna 44-46

P.T-B. Marian Przebierała, ul. Śliczna 28/7, Wrocław

5. remont klatki schodowej ul. Rybacka 24

KSIADZYNA S.K. Szymon Ksiądzyna, Łukowice Brzeskie 106/2, Skarbimierz