Szanowni Państwo,

W związku z licznymi interwencjami  w sprawie  rozliczenia energii cieplnej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” przedstawia  Państwu  w sposób uproszczony zasady dokonania rozliczenia.

  1. Do rozliczenia przyjmuje się  wykazane przez dostawcę  ciepła,  tj. FORTUM  Wrocław, koszty wynikające z całkowitego zużycia  energii cieplnej wyrażonej w GJ  na podstawie  wskazań  ciepłomierza  zainstalowanego w węźle cieplnym, poniesione przez cały budynek w danym okresie rozliczeniowym.
  2. Z całości zużytej  energii cieplnej  wydziela  się   ilość  GJ  na  potrzeby  podgrzania ciepłej wody zużytej przez wszystkich mieszkańców budynku.  Powstałe w ten sposób koszty, po podzieleniu przez sumę  zużytych  m3 wody,  określają  jednostkowy koszt podgrzewu  1m3.
  3.  Pozostała ilość  GJ  stanowi zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Powstały koszt dzieli się  na  koszty stałe c.o. związane z ogrzewaniem   wszystkich  łazienek, klatek schodowych i  pomieszczeń wspólnych w budynku  oraz na koszty zużycia przypadające na sumę  jednostek odczytanych z podzielników zainstalowanych na wszystkich grzejnikach w budynku. Koszty stałe rozliczane są na powierzchnię  lokalu a koszty zużycia wg ilości  odczytanych  jednostek w lokalu.
  4.  Do każdego podzielnika zainstalowanego w lokalu, zgodnie z opracowaną przez Zakład Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych  Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dokumentacją , przypisane są współczynniki korygujące ilość odczytanych  jednostek: UF - zależny  od wielkości grzejnika   i LAF - zależny od  położenia lokalu w budynku.

Powyższe informacje i inne postanowienia  w tym zakresie  określone zostały w przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej S.M.”Komunalnik” „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła i wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej KOMUNALNIK we Wrocławiu”. Treść regulaminu  również  znajduje się na naszej stronie WWW.

Wszystkie  dane użyte do rozliczenia energii cieplnej tj. poniesione koszty, zużycie ciepłej wody oraz ilość odczytanych jednostek są przedstawione na przesłanych Państwu drukach.