Zarząd SM Komunalnik informuje, że rozpoczęto przeglądy roczne gazowe. prosimy o udostępnianie lokali.