Zarząd S.M. „Komunalnik’ informuje, że w bieżącym roku w budynkach Spółdzielni odbędzie się wymiana wodomierzy lokalowych w związku z upływem 5-letniego okresu legalizacji urządzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych.

Wymiany wodomierzy dokonuje firma TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

O terminie wymiany urządzeń mieszkańcy będą odpowiednio wcześniej informowani stosownymi ogłoszeniami na klatce schodowej.

Prosimy o stworzenie wolnego dostępu do wodomierzy (zdjęcie drzwiczek rewizyjnych, odsunięcie przedmiotów blokujących dostęp itp.) oraz o obecność w mieszkaniach w wyznaczonych godzinach.