ZARZĄDZENIE   4/2010 rok

Prezesa Zarządu SM „KOMUNALNIK"

z dnia 08.11.2010 roku.

w sprawie dnia wolnego od pracy  w dniu 12.11.2010 r.

pracowników  SM „KOMUNALNIK"

 

§ 1

W oparciu o Kodeks Pracy w zakresie dotyczącym czasu pracy Prezes Spółdzielni ustala się co następuje:

 

 Dzień  12.11.2010 r. wolny od pracy , pracownicy zobowiązani są odpracować w terminie do końca  listopada 2010 r.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.