Zarząd SM Komunalnik informuje, że w przypadku nieudostępnienia pomieszczenia suszarni w dniu wskazanym przez firmę sprzątającą

pomieszczenia suszarni nie będą sprzątane.