Uwaga mieszkańcy!

Zarząd SM „KOMUNALNIK” informuje

 Członków o rozpoczęciu postępowania sądowego

przeciwko byłej Prezes oraz przeciwko 4-em byłym członkom Rady Nadzorczej SM „Komunalnik” we Wrocławiu.

Sprawa prowadzona jest przy drzwiach otwartych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1.