Zarząd SM Komunalnik zawiadamia mieszkańców nieruchomości Trzebnicka 24 - Wincentego 35,

że w dniu dzisiejszym tj. 23.12.2015 r.wszystkie media są uruchomione.