Rozstrzygniecie przetargu

konkursu ofert na usuwanie awarii:

 

Komisja Przetargowa wyłoniła wykonawcę:

Pogotowie Instalacyjne Elektryczne i Wodno-Kanalizacyjne

reprezentowaną przez:  Marcin Muntowski