Mieszkańcy budynków SM KOMUNALNIK

SM Komunalnik  ul. Pradzyńskiego 30a we Wrocławiu informuje,

że zgodnie z ustawa Prawo budowlane art.62 ust.1 p2:

- od dnia 15 lipca 2015 r, przeprowadzane bedzie sprawdzanie stanu technicznego i przydatności

do użytkowania obiektu budowlanego, w ramach przeglądów 5-letnich.

 

     W związku z tym, prosimy mieszkanców o udostepnianie mieszkań, lokali uzytkowych

     i części współnych, celem przeprowadzenia niezbednych prac.

 

Przeglady wykonywac bedzie firma:

 ASTA PROJEKT - mgr inz. arch. Aleksandra Tallat- Szczotka 

terminy przeglądów dotyczące  poszczególnych nieruchomości będą odpowiednio wcześniej monitowane ogłoszeniem na tablicy nieruchomości.