Zarząd  S.M.”KOMUNALNIK” informuje, że od   01 listopada 2010 r. usługi  związane z utrzymaniem czystości  w budynkach  i  na terenach  przyległych  w zasobach Spółdzielni  świadczyć będzie firma zewnętrzna. Ewentualne uwagi  odnośnie świadczonych usług prosimy przekazywać do działu technicznego .

dotyczy budynków przy ulicach:

Św. Antoniego 27/29 i 35,

Długiej 58-64 – Łęczyckiej 1-3,

Kościuszki 132-136, 139-143, 175 A i B,

Kościuszki 148-150, Prądzyńskiego 33,

Krętej 4-6,

Ołbińskiej 2-4B,

Roosevelta 8-10,20-22,

Rybackiej 24-28,

Rychtalskiej 2,

Trzebnickiej 18-20,

Trzebnickiej 24- Św. Wincentego 35,

Św. Wincentego 51,

Wita Stwosza 19/20,

Włodkowica 35-37,

Żeromskiego 77