Zarząd  SM Komunalnik informuje, że wpłyneło 15 ofert na przeglądy budowlane  5 letnie w budynkach Spóldzielni.( zgodnie  art.62 ust.1pkt2 ustawy z 07.07.1994r.-Prawo Budowlane)

W wyniku przetargu, który odbył się 10.12 2014r. do wykonania tego zadania w zasobach SM Komunalnik została wyłoniona firma  " ASTA-PROJEKT"