Zarząd SM „Komunalnik” informuje o podpisaniu umowy z firmą FORTUM POWER and Heat Polska sp.z o.o na modernizację węzłów cieplnych mając na uwadze polepszenie jakości usług dostarczanego ciepła .

Całkowity koszt prac modernizacyjnych ponoszony jest przez FORTUM-300 000,00 (słownie : trzysta tysięcy złotych netto ).

Prace zostaną wykonane na następujących nieruchomościach i w podanych poniżej terminach:

Rok 2015

Ul. Grunwaldzka 35

Ul. Kościuszki 163

Ul. Kreta 4-6 –montaż AUZ i naczynia przeponowego

Rok 2016

Ul. Szczytnicka 42

Ul. Długa 58

Rok 2017

Ul. Zgodna 18

Rok 2018

Ul. Rychtalska 2

                                                                             ZARZĄD S.M „KOMUNALNIK”