Zarząd S. M. „Komunalnik” prosi o wskazanie trzech osób z każdego budynku, które będą reprezentować mieszkańców w kontaktach ze Spółdzielnią w sprawach technicznych (remontów).

Prosimy o zgłoszenie wybranych osób do końca maja 2014r.